Mažavertis turtas - inventorius, jo apskaita

Julius
2019-01-24 11:43
Sveiki Tomai,
Ar planuojate sukurti modulį "Mažavertis turtas - inventorius". Kuriame būtų galima jau nurašyta ( be vertės) inventorių (įrankius) įvesti ir priskirti atsakingam asmeniui, nurodyti naudojimo vietą, data atidavimo naudojimui ir pabaigimo naudoti? Galimybe atlikti inventorizacija inventoriaus(įrankių)?
Tomas Aleksiejūnas Admin
2019-01-29 12:36
Ne, toks dalykas neplanuojamas. Tai paprastas sąrašas su vardu ir pavarde viršuje.
Virginijus Židonis
2019-01-29 14:27
Daryčiau sandėlį „Petras Petraitis“ ir viską ką duodu į Petrui Petraičiui į nagus perkelčiau į tą sandėlį. Nurašyčiau kai Petras pamestų arba sudėvėtų savo parkerį ar batus :).
Gintaras
2019-01-30 09:15
Laba diena.
Turtą (dažniausiai darbo įrankiai, priemonės, baldai), kurių įsigijimo vertė yra mažesnė už įmonėje nustatytą ilgalaikio materialaus turto įsigijimo minimalią vertę, priskiriame trumpalaikiam turtui ir nurašome į sąnaudas tą mėnesį, kai tas turtas perduodamas naudoti.
Kai tokio turto yra daug vienetų, reikalinga apskaita kiekine išraiška.
Todėl Julius ir klausia, ar yra galimybė programoje turėti registrą, kuriame būtų registruojamas toks turtas tik kiekine išraiška?
Auditorių konsultacijose dėl mažaverčio turto apskaitos, vienas iš siūlymų yra tokio turto registravimas nebalansinėse sąskaitose.
Ar yra galimybė programoje turėti nebalansines sąskaitas?

Tomas Aleksiejūnas Admin
2019-01-31 09:37
Yra toks dalykas prekės kortelėje "Vieta sandėlyje". Galima sukurti vietas su darbuotojo vardu ir priskirti tam įrankiui "vietą".

Šiuo metu, nebent filtravimo prekių sąraše truks pagal vietas ir problema būtų išspręsta?
Julius
2019-02-01 09:10
Vieta galima priskirti, bet kaip su apskaita įrankio? Sandėlyje trumpalaikio (mažaverčio) materialaus turto nebebus nes buhalteriškai po nupirkimo jis nurašomas į sąnaudas. O įmonėje daiktas nurašomas po to kai jis nebetinkamas naudoti.
Tomas Aleksiejūnas Admin
2019-02-04 12:42
Sistemoje liks jo kortelė su duomenimis, nors jo buhalterinis likutis ir bus 0 €
Kortelėje bus nurodyta, kad tas įrankis yra pas Petrą Jonaitį.
TechEc
2019-02-04 12:44
Galite pasidaryti sandėlius Petras, Jonas ir t.t., ir per atsargų žurnalą susivesti jiems priskirtus įrankius su nuline savikaina.
Julius
2019-02-07 20:08
Ačiū už informacija. Taip ir darysime.
inga_karoseviciute
2019-02-27 20:04
Laba diena,
Inventorizacijos žurnale neskaičiuoja savikainos, gal galėtumėte paaiškinti, kaip tai padaryti?
Inga
Naujausios žinutės