Savikainos išskaidymas komplektavimo žurnale

Tomas Aleksiejūnas Admin
2019-02-04 12:50
Sukurta galimybė komplektavimo žurnale nurodyti kokia dalis iškomplektuojamų prekių savikainos bus priskirta naujai pagaminamoms prekėms.

Pvz. jei iškomplektuojate automobilį, galite nurodyti, kad 10 % jo savikainos atiteks ratams, o 90 % varikliui.

Jei savikainos paskirstymo koeficientas nenurodomas, tai savikaina paskirstoma pagal vienetus (taip kaip buvo iki šiol).

Ar būtina, kad visų prekių koeficientų suma būtų lygi 100%?
Ne, tai sąlyginis paskirstymas. Jei bus nurodyta 20% ir 10%, tai vienai prekei teks 66 % savikainos, kitai 33%. Jei 100% ir 100 %, tai abejoms prekėms teks po 50% savikainos.

Jei vienai prekei nurodytas savikainos priskyrimo koeficientas, o kitai ne?
Prekei, kuriai nenurodytas koeficientas bus priskirta 0% savikainos, o kuriai nurodytas 100%

Jei nei vienai prekei nenurodytas koeficientas?
Savikaina bus paskirstyta pagal pagamintų prekių kiekius.
Julius
2019-02-07 20:06
Ačiū už šitą galimybę. Labai naudinga.
Julius
2019-02-12 08:50
Ar dar būtų galima sukomplektuotos prekės savikainai, komplektavimo žurnale priskirti nesikartojanti numerį. Šita savikainos numerį pardavimo sąskaitoje nurodyti prie to parduodamos prekės. Atsarga nurašoma būtent su nurodyta savikaina?
Arba pardavimo sąskaitoje nurodyti komplektavimo žurnalo numerį. Atsarga nurašoma būtent su komplektavimo žurnalo pagamintos prekės savikaina?
Naujausios žinutės