Papildomos dimensijos

Tomas Aleksiejūnas Admin
2019-03-01 11:40
Sukurta galimybė naudoti dvi papildomas dimensijas. T.y. iki šiol buvo galimybė duomenis skaidyti pagal Padalinį ir Projektą.
Dabar galite įjungti dar vieną ar dvi dimensijas, jei reikalingas papildomas duomenų pjūvis.

Šios dimensijos gali būti naudojamos, tiek visoje sistemoje, tiek atskiruose moduliuose.

Jas aktyvuoti galite Meniu skiltyje "Padaliniai, projektai, papildomos dimensijos"

Pagal šias dimensijas galėsite filtruoti informaciją, naudoti jas pardavimo ar pirkimo duomenų analizėje.
Tomas Aleksiejūnas Admin
2019-03-01 11:44
Papildoma dimensija aktyvuojama skirtuke "Nustatymai"

Nurodomas jos pavadinimas ir kur bus dimensija naudojama (jei aktyviai dimensijai nepažymimas nei vienas modulis, tai ji bus matoma visoje sistemoje. Jei pažymimi kažkurie moduliai, tai tik juose).

Atsakingai pasirinkite tokių dimensijų naudojimą ir prasmę, nes priskirtų dimensijų reikšmių trinti nebebus galima, tik jas pervadinti.

Naujausios žinutės