Pardavimo kainos užsienio valiuta paskaičiavimas

Tomas Aleksiejūnas Admin
2019-04-09 14:19
Jei pardavimo sąskaita kuriama užsienio valiuta, kuriai nėra nustatyta pardavimo kaina, tačiau yra prekei nustatyta kaina vietine valiuta (EUR), sistema automatiškai perskaičiuos kainą iš EUR į sąskaitos antraštėje nurodytą valiutą ir užpildys prekės kainos laukelį.

Perskaičiavimui naudojamas sąskaitos kūrimo datos valiutos kursas.
Naujausios žinutės