Ilgalaikio materialaus turto pasigaminimas

Gintaras
2020-01-12 15:34
Pasigaminame IMT vienetą per komplektavimo žurnalą.
Per atsargų žurnalą IMT vienetą iš 2 kl. (atsargų) perkeliame į 1 kl. (ilgalaikis turtas).
Dabar reikia sau išsirašyti PVM s.f. „Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas".
Standartinė pardavimo operacija netinka, nes nėra skolos sau kaip pirkėjui, nėra pardavimo pajamų, turi būti priskaičiuotas tik pardavimo PVM.
Kaip tai padaryti? Kokia sąskaitų korespondencija?
Naujausios žinutės