Generuojamų PDF dokumentų neatitikimas teisės aktams

Herman D
2020-10-06 12:18
Sveiki,

Visi generuojami PDF dokumentai itax sistemoje neatitinka Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymo "Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" 43 taisyklės, kad iš šono turi būti paliekama 30 mm kairė kraštinė. Dabar visi dokumentai generuojami su 10mm tarpu nuo kairio krašto. Sėgant į segtuvą ar aplanką, visada bus pramušamos skylės ant teksto, krašto nesimato susegus ir t.t.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403753/asr
43. Dokumento vertikalioje ar horizontalioje kraštinėje (atsižvelgiant į tai, kaip dokumentas bus segamas į bylą) paliekama 30 mm paraštė.

Ar galima būtų tai išspręsti ir kairį šoną palikti tuščia per 30mm?
Tomas Aleksiejūnas Admin
2020-10-09 10:11
Spausdinant galima nustatyti paraštes spausdintuvo parametruose, jei tai svarbu. Dabar mažesnė paraštė paliekama, kad tilptų daugiau informacijos. Gyvenimas eina link to, kad kuo toliau tuo rečiau tokie dokumentai yra spausdinami ir formalūs reikalavimai tampa pertekliniai.

Pvz.Telia praktiškai visai nepalieka paraščių, tai mokomės iš geriausių :)
zygimantas
2020-10-28 20:48
Visada galima naudoti funkciją - fit to page (talpinti į lapą)