itax.lt sistemos naudojimo sąlygos

Bendros nuostatos:

itax.lt kuriama ir prižiūrima MB "TAX LT", įm. k. 302895497, PVM k. LT100007231216, Bičiulių g. 8-2, Pabalių k., Trakų r. sav., tel. +370 685 12519

Vartotojas (t.y. asmuo, kuris bet kokiu būdu naudojasi itax.lt sistema, jos teikiamomis paslaugomis ir/ar galimybėmis) naudodamasis itax.lt ir jos resursais sutinka su visomis itax.lt naudojimosi sąlygose išvardytomis nuostatomis. itax.lt suteikia vartotojui teisę naudotis sistemos resursais jei vartotojas sutinka su šiose naudojimosi sąlygose išvardintais reikalavimais ir apribojimais. Jeigu vartotojas nesutinka su bent viena naudojimosi sąlygų nuostata jis neturi teisės naudotis itax.lt

Šios naudojimosi sąlygos taikomos visiems itax.lt vartotojams besinaudojantiems itax.lt resursais ir paslaugomis.

Vartotojo atsakomybė:

Vartotojas naudodamasis itax.lt sistema prisiima asmeninę atsakomybę už tai, kad itax.lt sistema nebus naudojami jokiems neteisėtiems tikslams.

Jei šiose naudojimo sąlygose nurodyti reikalavimai yra pažeisti, vartotojas įsipareigoja ir privalo padengti trečiųjų asmenų bei itax.lt patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Vartotojas, sąmoningai pakenkęs itax.lt sistemos darbui ar kitiems itax.lt vartotojams privalo padengti šalių patirtus nuostolius. Identifikavus piktavališką kenkimą sistemos darbui ar pasikėsinimą į kitų vartotojų duomenims, visa su incidentu susijusi informacija bus nedelsiant perduota teisėsaugos institucijoms.

itax.lt sistemoje draudžiama:

 • naudoti itax.lt sistemą neteisėtiems veiksmams.
 • sąmoningai kenkti itax.lt tinklapio sklandžiam veikimui ar kitų vartotojų naudojimuisi itax.lt paslaugomis.

itax.lt pasilieka teisę:

 • blokuoti vartotojus, pažeidžiančius šias sistemos naudojimo sąlygas.
 • esant Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimo požymiams ir teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, perduoti visą turimą informaciją apie vartotoją atitinkamos teisėsaugos institucijoms.

Duomenų apsauga

 • itax.lt jokiais atvejais, būdais ar tikslais neperduos vartotojo sukurtų duomenų trečiosioms šalims.
 • Jei trečioji šalis prašytų/reikalautų duomenų pateikimo, visų pirma būtų informuotas sistemos vartotojas apie tai ir kartu būtų sprendžiama dėl galimų išeičių.
 • Duomenų atsarginės kopijos kasdien yra daromos keliose geografiškai nutolusiose vietovėse, todėl esant kelių ypantigai nepalankių aplinkybių sutapimui ir pagrindiniame serveryje sugadinus duomenis, jie būtų atstatyti su vienos dienos atsilikimu
 • Vartotojas bet kada gali panaikinti savo sistemoje įvestus duomenis
 • Vartotojas bet kada gali eksportuoti visus sistemoje sukauptus savo duomenis (kol galioja apmokėtas mokėjimo planas)
 • Vartotojui neapmokėjus už teikiamas paslaugas, jo duomenys gali būti nedelsiant šalinami iš sistemos

Atsiribojimas nuo atsakomybės

 • Sistema itax.lt vartotojui pateikiama tokia kokia yra. Jeigu vartotojui nepakanka sistemos funkcionalumo (arba jis mano, kad pateiktas funkcionalumas yra klaidingas) jo veiklai ar įsipareigojimams trečiosioms šalims vykdyti, vartotojas neturi naudotis sistema. itax.lt neprisima atsakomybės dėl vartotojų patirtų nuostolių susijusių, bet neapsiribojant, teisiniu vartotojo santykių įforminimu su trečiosiomis šalimis.
 • itax.lt nėra patarėjas nei teisiniais, nei buhalterinės apskaitos, nei mokesčių mokėjimo klausimais, todėl neprisiima atsakomybės dėl vartotojo patirtų bet kokių nuostolių, susijusių su neteisingu mokesčių apskaičiavimu ar nepakankamu teisiniu vykdomų sandorių įforminimu bei dokumentavimu.
 • itax.lt neprisiima jokios teisinės atsakomybės už bet kokius nuostolius, kuriuos gali patirti vartotojai ar tretieji asmenys dėl paslaugų teikimo laikino nutraukimo dėl techninių gedimų, taip pat pilno ar dalinio nutraukimo paslaugų nustraukimo už paslaugas nesumokėjusiems vartotojams.
 • itax.lt paslaugos yra pasiekiamos tik registruotiems vartotojams. Registracijos metu vartotojas turi pateikti pilną ir teisingą informaciją. itax.lt neprisiima atsakomybės už nesankcionuotą kitų asmenų naudojimąsi itax.lt vartotojo sąskaita. Vartotojas pats asmeniškai atsakingas už itax.lt sąskaitos duomenų ir slaptažodžio apsaugą. Paaiškėjus nesankcionuoto naudojimosi vartotojo sąskaita atvejams, vartotojas nedelsiant turi apie tai pranešti itax.lt administracijai.
 • itax.lt neprisiima atsakomybės už nuostolius, kuriuos vartotojas ar trečioji šalis patyrė (gali patirti) dėl vartotojo kaltės prarastų vartotojo sąskaitos duomenų, ko pasekoje buvo (bus) nesankcionuotai pasinaudota vartotojo sąskaita.