Banko sąskaitų išrašų importas ir sudengimas su mokėjimais

Tomas Aleksiejūnas Admin
2016-01-21 14:49
Sukurtas naujas funkcionalumas banko sąskaitų išrašų importui ir jų sudengimui su sistemoje įvestais mokėjimais.

Trumpai - importuojate banko sąskaitos išrašą, sistema sutikrina likučius, užregistruotas operacijas. Jei ne visos operacijos užregistruotos - paleidžiate funkciją, kuri sukuria trūkstamus mokėjimus. Po išrašo sudengimo esate tikri, kad visos operacijos atliktos banko sąskaitoje yra užregistruos ir jūsų apskaitoje.

Daugiau infroamcijos čia https://www.itax.lt/helps/58-banko-saskaitu-israsu-importas-ir-operaciju-sudengimas
TechEc
2019-12-31 13:28
Atsirado poreikis importuoti išrašus iš PayPal. Formatas, žinoma, ne SEPA, bet gal nesudėtinga suprogramuoti? Galiu atsiųsti pavyzdinį failą.
Tomas Aleksiejūnas Admin
2020-01-02 14:52
Atsiųskit el. paštu.
TechEc
2020-01-22 13:50
Ar išeis padaryti? Būtų labai gerai mėnesio pradžiai.
Naujausios žinutės