Video pamokos

Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimai

Pradiniai likučiai

Pradinių likučių registravimas

Pardavimai

Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete Kreditinės / debetinės sąskaitos

CRM

CRM (santykių su klientais valdymas)

Pirkimai

Tiekėjai Tiekėjo sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Debetinės sąskaitos

Mokesčiai

PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams) nustatymų sukūrimas Skirtingo PVM kodo taikymas pagal padalinius Sąskaitų faktūrų registras

Prekės

Daugiavariantės prekės Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Prekių (atsargų) savikaina ir jos perskaičiavimas Prekių rezervacija Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalas

Sandėliai

Sandėliai Konsignacinė prekyba

Atsargų žurnalai

Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalas

Pinigai

Mokėjimų įvedimas Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas Avanso apyskaitos

Didžioji knyga

Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymas

Žurnalai

Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalas

Nustatymai

Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos Dviejų žingsnių autentifikacija El. laiškų siuntimo nustatymai Padaliniai, projektai ir papildomos dimensijos Papildomi lentelių laukai

Ataskaitos ir analizė

Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai) Rodiklių ataskaitos

Integracijos su kitomis sistemomis

API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas Integracija su el. parduotuve Woocommerce (Wordpress) Integracija su el. parduotuve Shopify

i.MAS

i.MAS žiniatinklio paslaugų nustatymai i.SAF i.VAZ i.SAF-T

Atsiskaitymas už paslaugas

Komisiniai už rekomendaciją

Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas

Sistema suteikia galimybę importuoti banko sąskaitos išrašus (ISO 20022 XML camt.053 formatu) ir sudengti banko operacijas su sistemoje užregistruotais mokėjimais.

Šis funkcionalumas sprendžia tokias problemas:

 1. Banko sąskaitos likučiai laikotarpio pradžioje ir pabaigoje turi būti analogiški sistemoje užregistruotų operacijų likučiams.
 2. Visos banko operacijos turi būti perkeltos ir užregistruotos sistemoje.
 3. Sistemoje užregistruoti mokėjimai turi sutapti su banko sąskaitos išrašo operacijomis.
 4. Banko komisiniai mokesčiai turi būti užregistruoti nurodytoje sąnaudų sąskaitoje.
 5. Mokėjimai sudengti su skolos įrašais (sąskaitomis faktūromis)

Banko išrašus galima importuoti už pasirinktą laikotarpį (dieną, savaitę, mėnesį ir pan.). Tai priklauso nuo vartotojo poreikio. Rekomenduojama išrašų importą daryti pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, kad būtumėte tikri, kad už praeitą mėnesį visos mokėjimų operacijos užregistruotos teisingai ir banko sąskaitos likučiai sutampa su sistemoje užregistruotų operacijų likučiais.


Banko išrašo failo importas (XML)

Pinigai -> Sąskaitos išrašai -> Išrašų importas

Dėmesio - importuoti (eksportuoti iš el. bankininkystės sistemų) reikia ISO 20022 camt.053 xml formato failą, kuris yra praėjusio laikotarpio operacijų išrašas. Į norimą laikotarpį neįtraukite einamosios dienos (t.y. vėliausia diena gali būti vakarykštė diena), nes tada bankas jums pateiks kitokio formato išrašą, kuriame yra dar nepatvirtintos einamosios dienos operacijos ir tokio failo neišeis importuoti į sistemą.Išrašo XML failas - pasirenkamas iš el. bankininkystės sistemos eksportuotas xml failas
Sumuoti banko mokesčius - išraše banko komisinių priskaičiavimo operacijų gali būti labai daug. Sistema gali juos visus susumuoti į vieną operaciją.

Importuojant išrašo failą sistema pagal banko sąskaitą ir valiutą parinks jūsų Banko kortelę, kuriai bus priskirtos operacijos. Jei išraše bus operacijos keliomis valiutomis, o sistemoje sukurtos Banko kortelės su tomis valiutomis, bus automatiškai sukurti keli sąskaitos išrašai.

Pvz. čia importuotas Swedbank banko išrašas dvejomis valiutomis:Importuoto sąskaitos išrašo struktūra
Importuotą išrašą sudaro dvi dalys. Kairėje pusėje yra visos operacijos iš banko išrašo. Dešinėje pusėje mokėjimo operacijos užregistruotos sistemoje.

Pagrindinis tikslas yra, kad visos kairėje pusėje esančios banko išrašo operacijos būtų sudengtos (pasidarytų žalios), o dešinėje pusėje neliktų nesudengtų mokėjimų (geltonų). Taip pat, kad pradiniai ir galutiniai likučiai sutaptų (būtų žali). Jei importavus failą pradinis sąskaitos likutis nesutampa su pradiniu sistemos likučiu, vadinasi nėra sutvarkytos praeito laikotarpio operacijos ir visų pirma reikia padaryti tvarką jame.

Importuojant failą, sistema pagal operacijos datą, pirkėjo/tiekėjo kodą, banko sąskaitą atpažįsta sistemoje užregistruotas operacijas ir sudengia su sąskaitos išrašo operacijomis. Jei išrašo operacija sutapo su  mokėjimu, jie sudengiami. Jei sistema mokėjimo nerado, tačiau pagal kodą ar banko sąskaitą atpažino pirkėją/tiekėja jį priskiria (pavadinimas paverčiamas į mėlyną nurodą).

Pavyzdyje parodyti tokie galimi variantai (kairė pusė, banko išrašo operacijos):

 • MB Testas banko operacija sudengta su sistemoje įvestu mokėjimu (žalias laukas)
 • UAB Klevas operacija neatpažinta. Galbūt tiekėjo kortelėje nėra nurodyta kodo ar banko sąskaitos. (raudonas laukas)
 • VSDF valdyba - sistema atpažino, kas tai per tiekėjas, bet nerado užregistruoto analogiško mokėjimo.
Dešinė pusė (užregistruoti mokėjimai)

 • MB Testas mokėjimas sudengtas (balta)
 • UAB Klevas mokėjimas nesudengtas (geltonas)

Operacijų sudengimo eiga

 1. Visų pirma reikia sudengti jau sistemoje užregistruotus mokėjimus su banko išrašo operacijomis
 2. Jei liko nesudengtų banko išrašo operacijų, joms reikia priskirti (jei sistemai nepavyko automatiškai atpažinti) Pirkėją/Tiekėją/Banko sąskaitą ar DK sąskaitą (banko komisiniams), kad sistema žinotų kas atliko tą operaciją
 3. Sukurti mokėjimus banko išrašo operacijoms (sistema sukuria Mokėjimų žurnalą, kuriame užregistruojamos visi trūkstami mokėjimai ir sudengiami su banko išrašo operacijomis)
 4. Jei visa kairė pusė žalia (įskaitant likučius), o dešinė balta - banko išrašas užregistruojamas ir taip patvirtinama, kad visos banko operacijos už nurodytą laikotarpį yra sutvarkytos.

Mokėjimo arba Pirkėjo/Tiekėjo/Banko/DK sąskaitos priskyrimas
Jei sistema automatiškai nesudengė išrašo operacijos su mokėjimu (dažniausia priežastis - neužpildyta banko sąskaita kortelėje arba nesutampa data), tai galime padaryti rankiniu būdų paspaudus mygtuką šalia operacijos.

Atsidariusiame lange reikia pasirinkti mokėjimą iš sąrašo, kurį norite sudengti ir spausti "Išsaugoti". Jei uždėtas paukščiukas ant "Užpildyti banko sąskaitą", tada sistema automatiškai užpildys Pirkėjo/Tiekėjo kortelėje esančią banko sąskaitą ir kitą kartą importuojant operacijas jos bus automatiškai sudengiamos, nes sistema galės atpažinti mokėtoją.

Jei sistemoje nėra įvestas mokėjimas. Išrašo operacijai turime priskirti Pirkėją, Tiekėją, Banko sąskaitą arba DK sąskaitą (kitas skirtukas).
Tiekėjas/Pirkėjas priskiriamas kai bus atliekamas jam mokėjimas ar gauti pinigai. Banko sąskaita, kai buvo atlikta operacija tarp jūsų banko sąskaitų. DK sąskaita, kai norima išleistus/gautus pinigus "nurašyti" į tam tikrą DK sąskaitą (pvz. banko komisinius).

Mokėjimų sukūrimas

Užpildžius visus Tiekėjus/Pirkėjus reikia iš išrašo operacijų sukurti mokėjimus. Tai daroma paspaudus mygtuką Sukurti mokėjimus.

Sistema sukurs Mokėjimų žurnalą su visomis trūkstamomis operacijomis. Sukurti mokėjimai bus sudengti su išrašo operacijomis ir visa išrašo kairė pusė turi nusidažyti žaliai.

Jei viskas tvarkoje (kairė pusė žalia, dešinė balta ir pradinis bei galutinis likučiai žali), galite užregistruoti sąskaitos išrašą paspausdami mygtuką "Registruoti".

Mokėjimų sudengimas su sąskaitomis faktūromis

Užregistravus Banko sąskaitos išrašą, galite pažiūrėti ar visi mokėjimai yra sudengti su sąskaitomis faktūromis - Rodyti sudengtus įrašus.

Jei matote raudonai pažymėtų sąskaitų šalia mokėjimų, tai spauskite mygtuką Sudengti mokėjimus su sąskaitomis faktūromis ir sistema sudengs skolos įrašus.