Video pamokos

Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimai

Pradiniai likučiai

Pradinių likučių registravimas

Pardavimai

Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete

CRM

CRM (santykių su klientais valdymas)

Pirkimai

Pirkimo sąskaitos Tiekėjai

Mokesčiai

PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams, elektronikos prekėms) nustatymų sukūrimas Sąskaitų faktūrų registras

Prekės

Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Atsargos Prekių / paslaugų nustatymai Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalas

Sandėliai

Sandėliai Konsignacinė prekyba

Atsargų žurnalai

Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalas

Pinigai

Avanso apyskaitos Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas

Didžioji knyga

Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymas

Žurnalai

Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalas

Nustatymai

Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos

Ataskaitos ir analizė

Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai)

Integracijos su kitomis sistemomis

API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas

i.MAS

i.SAF i.VAZ

Atsiskaitymas už paslaugas

Komisiniai už rekomendaciją

Euro įvedimas

Sąskaitos sumų perskaičiavimas į EUR iki euro įvedimo

Sąskaitų planas

Aktyvavus Didžiosios knygos (DK) funkcionalumą, sistema sukuria pavyzdinį sąskaitų planą ir visus reikalingus nustatymus. Nuo šio momento, visos sistemoje registruojamos operacijos (pirkimai, pardavimai, mokėjimai ir t.t.) registruojamos į Didžiąją knygą.

Pavyzdinį sąskaitų planą galite modifikuoti redaguojant sistemos sukurtas DK sąskaitas arba pridedant naujas.DK sąskaitų atributai


Numeris - DK sąskaitos numeris

Pavadinimas - Sąskaitos pavadinimas
Sąskaitos paskirtis - Registracijos arba Suminė. Registracijos sąskaitose registruojamos apskaitos operacijos. Suminėse sąskaitose yra tik sumuojama registracijos sąskaitų informacija. Jose tiesiogiai registracija nevykdoma. Pvz. sąskaita "2 Trumpalaikis turtas” yra suminė sąskaita 200 ir 240 sąskaitoms. Suminės sąskaitos automatiškai "susiranda" sumuojamas registracijos sąskaitas pagal sąskaitos numerį. Pvz. Suminė sąskaita “20” apjungs 201, 203, 20 sąskaitas (t.y. visas sąskaitas, kurios prasideda “20”), todėl papildomai sumavimo formulių aprašinėti nereikia. Netiesioginio registravimo - sistema neleidžia tiesiogiai registruoti operacijų šiose sąskaitose. Jose operacijos registruojamos netiesiogiai per nustatymuose susietas pirkėjų/tiekėjų, bankų ar pan. korteles. Sąskaitos tipas - nurodo kokiai balanso skilčiai priklauso sąskaita - Turtas, Nuosavybė, Įsipareigojimai, Pajamos, Sąnaudos. Šis nustatymas yra svarbus ir reikalauja bent minimalių buhalterinių žinių. Labai minimalių :)