Video pamokos

Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimai

Pradiniai likučiai

Pradinių likučių registravimas

Pardavimai

Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete Kreditinės / debetinės sąskaitos

CRM

CRM (santykių su klientais valdymas)

Pirkimai

Tiekėjai Tiekėjo sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Debetinės sąskaitos

Mokesčiai

PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams) nustatymų sukūrimas Skirtingo PVM kodo taikymas pagal padalinius Sąskaitų faktūrų registras

Prekės

Daugiavariantės prekės Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Prekių (atsargų) savikaina ir jos perskaičiavimas Prekių rezervacija Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalas

Sandėliai

Sandėliai Konsignacinė prekyba

Atsargų žurnalai

Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalas

Pinigai

Mokėjimų įvedimas Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas Avanso apyskaitos

Didžioji knyga

Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymas

Žurnalai

Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalas

Nustatymai

Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos Dviejų žingsnių autentifikacija El. laiškų siuntimo nustatymai Padaliniai, projektai ir papildomos dimensijos Papildomi lentelių laukai

Ataskaitos ir analizė

Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai) Rodiklių ataskaitos

Integracijos su kitomis sistemomis

API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas Integracija su el. parduotuve Woocommerce (Wordpress) Integracija su el. parduotuve Shopify

i.MAS

i.MAS žiniatinklio paslaugų nustatymai i.SAF i.VAZ i.SAF-T

Atsiskaitymas už paslaugas

Komisiniai už rekomendaciją

Didžiosios knygos registravimo nustatymai


DK registravimo nustatymuose nurodoma, kokiose DK sąskaitose bus registruojamos įprastinės operacijos (pirkimai, pardavimai, mokėjimai). Registruojant operaciją, sistema pagal šiuos nustatymus automatiškai parenka DK sąskaitą į kurią bus registruojamos sumos ir vartotojui papildomai nebereikia nurodinėti DK sąskaitų.

Sistemos sukurti registravimo nustatymai turi požymį "Sisteminis nustatymas". Tokio nustatymo negalima ištrinti. Jį galima tik paredaguoti pakeičiant DK sąskaitą. Sisteminiai nustatymai sukurti tam tikslui, kad vartotojas negalėtų ištrinti visų nustatymų taip palikdamas sistemą nežinioje.


Prioritetai

Prekių, pirkėjų, tiekėjų, banko sąskaitų kortelėse galima nurodyti DK sąskaitas, kuriose bus registruojamos jų operacijos. Jei kortelėse DK sąskaitų nustatymai nėra užpildyti, sistema operacijas registruoja pagal bendrus DK registravimo nustatymus.

Iš viso to išplaukia paprasta taisyklė - kortelėse DK sąskaitą nurodyti reikia tik tuo atveju, jei tai išskirtinė prekė/pirkėjas ir t.t., kurio operacijos turi būti registruojamos kitoje DK sąskaitoje nei daugumos. Pvz. susikuriate Tiekėją VMI ir norite, kad skolos šiam tiekėjui būtų registruojamos ne bendroje "Skolos tiekėjams" DK sąskaitoje, o "Mokėtinos sumos  biudžetui", tai pastarąją DK sąskaitą nurodote VMI tiekėjo kortelėje.

Prekių ir paslaugų registravimo nustatymai

Pagal šiuos nustatymus registruojamos visos operacijos, kuriose dalyvauja prekės ar paslaugos.

Prekių ir paslaugų registravimo nustatymuose galima nurodyti atskiras DK registravimo sąskaitas atskiriant pagal Tipą (prekė ar paslauga), prekės grupę. Pvz. paslaugų pardavimą galima registruoti vienoje DK sąskaitoje, o prekių kitoje. Taip pat, galima nustatyti atskirą registravimą prekės (paslaugos) grupei. Pvz. visi pardavimai ar įsigijimai registruojami vienoje DK sąskaitoje, o Transporto paslaugos atskiroje.

DK sąskaitų atributai

Tipas - prekė arba paslauga.

Pardavimų sąskaita - DK sąskaita, kurioje registruojama nurodytos prekės ar paslaugos pardavimai.

Įsigijimo savikaina - nurodoma tik prekei. Tai atsargų registravimo sąskaita, kurioje bus pajamuojamos pirktos prekės. Paslaugoms tokios sąskaitos nurodyti nereikia, nes jos automatiškai yra nurašomos į sąnaudas.

Sąnaudų sąskaita - parduotų arba nurašytų prekių savikainos sąskaita. Parduodant prekę, iš įsigijimo savikainos sąskaitos, jos nurašomos į nurodytą sąnaudų sąskaitą. Pirktos paslaugos automatiškai nurašomos pagal šio nustatymo sąskaitą.


Pirkėjų registravimo nustatymai

Nurodoma DK sąskaita, kurioje registruojamos pirkėjų skolos. Galima atskirai pirkėjų grupei, nurodyti atskirą DK sąskaitą.


Tiekėjų registravimo nustatymai

Nurodoma DK sąskaita, kurioje registruojamos tiekėjų skolos. Galima atskirai tiekėjų grupei, nurodyti atskirą DK sąskaitą.


Banko / kasos registravimo nustatymai

DK sąskaita, kurioje registruojamos pinigų operacijos.

Galima nustatyti atskiras DK sąskaitas pagal šiuos požymius:

Sąskaitos tipas - bankas arba kasa.


Valiutos kurso pasikeitimo įtakos (teigiamos/neigiamos) ir valiutinių operacijų apvalinimo sąskaitos

Šiuose nustatymuose nurodomos DK sąskaitos, kuriose bus registruojama teigiama (arba neigiama) valiutos kurso pasikeitimo įtaka pirkėjų/tiekėjų ar banko operacijoms.

Pvz. Jei parduodate prekę pirkėjui už valiutą, o atsiskaitymo metu valiutos kursas pasikeičia, šis skirtumas bus Jūsų įmonės gautos papildomos pajamos arba sąnaudos.

Konvertuojant valiutos kursus, neišvengiamai gali atsirasti vieno ar kelių centų  paklaida dėl apvalinimo. Paprastumo dėlei ir dėl sumų mažareikšmiškumo šios paklaidos taip pat registruojamos nurodytose sąskaitose nedarant papildomų nustatymų apvalinimo sąskaitoms.


Mokėtino PVM registravimo nustatymai

Mokėtino PVM registravimo sąskaitas galima nurodyti atskirai pagal pirkėjų grupes, bei pagal parduodamų prekių grupes.


Gautino PVM registravimo nustatymai

Analogiškai mokėtinam PVM, gautino PVM registravimo sąskaitas galima nurodyti atskirai pagal tiekėjų grupes, bei pagal perkamų prekių grupes.