Video pamokos

Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimai

Pradiniai likučiai

Pradinių likučių registravimas

Pardavimai

Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete Kreditinės / debetinės sąskaitos

CRM

CRM (santykių su klientais valdymas)

Pirkimai

Tiekėjai Tiekėjo sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Debetinės sąskaitos

Mokesčiai

PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams) nustatymų sukūrimas Skirtingo PVM kodo taikymas pagal padalinius Sąskaitų faktūrų registras

Prekės

Daugiavariantės prekės Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Prekių (atsargų) savikaina ir jos perskaičiavimas Prekių rezervacija Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalas

Sandėliai

Sandėliai Konsignacinė prekyba

Atsargų žurnalai

Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalas

Pinigai

Mokėjimų įvedimas Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas Avanso apyskaitos

Didžioji knyga

Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymas

Žurnalai

Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalas

Nustatymai

Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos Dviejų žingsnių autentifikacija El. laiškų siuntimo nustatymai Padaliniai, projektai ir papildomos dimensijos Papildomi lentelių laukai

Ataskaitos ir analizė

Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai) Rodiklių ataskaitos

Integracijos su kitomis sistemomis

API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas Integracija su el. parduotuve Woocommerce (Wordpress) Integracija su el. parduotuve Shopify

i.MAS

i.MAS žiniatinklio paslaugų nustatymai i.SAF i.VAZ i.SAF-T

Atsiskaitymas už paslaugas

Komisiniai už rekomendaciją

Komplektavimo žurnalas

Komplektavimo žurnalas skirtas naujai pagamintų (sukomplektuotų iš atskirų dalių) atsargų registravimui. Pvz. sandėlyje turime stalviršius, stalo kojas ir klijus. Iš jų galime pagaminti stalą. Šią operaciją užregistruojame per Komplektavimo žurnalą ir sistema nurašo sunaudotas dalis bei užpajamuoja naujai pagamintą stalą.

Taip pat šiame žurnale galima registruoti iškomplektuojamas prekes, kai iš vieno atsargos vieneto gaunami keli. Pvz. iškomplektavus seną automobilį, jis pats yra nurašomas iš atsargų, o užpajamuojamos naujos atsargos - automobilio dalys.

Galimi du komplektavimo variantai

1. Pagal prekės kortelėje aprašytą prekės komplektavimo specifikaciją
2. Komplektavimo žurnale nurodant komplektavimo dalis ir naujai pagaminamas prekes

1 variantas naudojamas tada, kai gaminant prekes jų komplektavimo specifikacija (sudedamosios dalys) nesikeičia. Šiuo atveju tereikia Prekės kortelėje (skirtukas Komplektavimas) nurodyti jos sudedamąsias dalis, o Komplektavimo žurnale tik nurodyti kiek vienetų gaminio yra pagaminama. Sistema automatiškai pagal nurodytą specifikaciją nurašys sunaudotas dalis.

2 variantą galima naudoti kai nėra tiksliai žinoma kokios dalys bus sunaudotos komplektuojant naują gaminį. Šiuo atveju galima pagaminti nebūtinai vieną gaminį iš nurodytų dalių.

Gaminio specifikacijos (komplektuojamųjų dalių) aprašymas

Gaminio komplektuojamąsias dalis galime nurodyti Prekės kortelėje (skirtukas Komplektavimas).

Nurodome kokį kiekį gaminių pagaminsime ir iš kokių komplektavimo dalių. Šiuo atveju iš 1 stalviršio, 4 kojų ir 100 ml klijų bus pagamintas vienas stalas.Gaminio komplektavimas pagal aprašytą specifikaciją

Komplektavimo žurnale nurodome kokiame sandėlyje bus užregistruotas pagaminta prekė (tame pačiame sandėlyje turi būti pakankamai sudedamųjų dalių, kurios bus sunaudotos, likutis).


Užregistravus komplektavimo žurnalą matome, kad buvo pagaminti 3 nauji stalai ir kokios komplektuojančios dalys buvo sunaudotos.Gaminio komplektavimas pasirenkant komplektavimo dalis

Kuriamas analogiškas žurnalas, tik nurodoma, kad bus komplektuojama prekė pagal nurodytas dalis.

Nurodomos pagaminamos prekės ir joms sunaudotos dalys. Iš nurodytų dalių galime pagaminti nebūtinai vieną prekę. Jei gaminsime kelias, tai savikaina bus paskirstyta proporcingai pagal pagamintą kiekį.Prekės iškomplektavimas

Norint iškomplektuoti atsargos vienetą, kuriamas analogiškas žurnalas. Pagamintų prekių skiltyje nurodomos gaunamos naujos prekės, o Komplektavimo dalių skiltyje nurodoma išardoma prekė.