Video pamokos

Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimai

Pradiniai likučiai

Pradinių likučių registravimas

Pardavimai

Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete Kreditinės / debetinės sąskaitos

CRM

CRM (santykių su klientais valdymas)

Pirkimai

Tiekėjai Tiekėjo sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Debetinės sąskaitos

Mokesčiai

PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams) nustatymų sukūrimas Skirtingo PVM kodo taikymas pagal padalinius Sąskaitų faktūrų registras

Prekės

Daugiavariantės prekės Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Prekių (atsargų) savikaina ir jos perskaičiavimas Prekių rezervacija Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalas

Sandėliai

Sandėliai Konsignacinė prekyba

Atsargų žurnalai

Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalas

Pinigai

Mokėjimų įvedimas Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas Avanso apyskaitos

Didžioji knyga

Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymas

Žurnalai

Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalas

Nustatymai

Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos Dviejų žingsnių autentifikacija El. laiškų siuntimo nustatymai Padaliniai, projektai ir papildomos dimensijos Papildomi lentelių laukai

Ataskaitos ir analizė

Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai) Rodiklių ataskaitos

Integracijos su kitomis sistemomis

API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas Integracija su el. parduotuve Woocommerce (Wordpress) Integracija su el. parduotuve Shopify

i.MAS

i.MAS žiniatinklio paslaugų nustatymai i.SAF i.VAZ i.SAF-T

Atsiskaitymas už paslaugas

Komisiniai už rekomendaciją

Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas

Parduodant arba perkant prekes bei atsiskaitant užsienio valiuta, dėl jos kurso svyravimo atsiranda teigiamas arba neigiamas valiutos kurso pokytis, kurį turime užregistruoti apskaitoje. Pvz. Jei parduodate prekę pirkėjui už valiutą, o atsiskaitymo dieną valiutos kursas skiriasi nuo sąskaitos dieną buvusio valiutos kurso, šis skirtumas bus Jūsų įmonės gautos papildomos pajamos arba sąnaudos (priklausomai nuo to ar valiutos kursas pakilo ar nusmuko).

Valiutų kurso pokyčiai įtakoja Pirkėjų, Tiekėjų ir Banko sąskaitų likučius, nes arba turite skolą užsienio valiuta arba užsienio valiutą banko sąskaitoje.

Valiutų kursų pasikeitimo įtakos registravimas

Automatinis registravimas

Sistemos Didžiojoje knygoje minėtos valiutos kurso pasikeitimo sąlygotos pajamos arba sąnaudos yra užregistruojamos automatiškai į nustatymuose nurodytas Teigiamos ir neigiamos valiutų kursų pokyčių įtakos sąskaitas. Ši registracija atliekama visada, kai yra "uždaromos" atitinkamos valiutinės pozicijos. Pvz. pirkėjas apmoka sąskaitą faktūrą ar sumokate tiekėjui pagal pirkimo sąskaitą.

Tačiau ką daryti, jei turime sudaryti Balansą paskutinei finansinių metų dienai, o dar ne visi pirkėjai apmokėjo mūsų išrašytas valiutines sąskaitas? (t.y. vis dar turime įsiskolinimų užsienio valiuta)

Valiutinių straipsnių perskaičiavimas

Šiam tikslui yra sukurta funkcija Užregistruoti valiutos kurso pokyčius (DK->Periodinė veikla).


Ši funkcija sukuria Bendrąjį žurnalą su nurodytai dienai paskaičiuotu teigiamu ir neigiamu valiutos kurso pokyčiu ir užregistruoja šią informaciją į DK. Po šios funkcijos paleidimo, Jūsų Balanso valiutiniai straipsniai nurodytai datai bus įvertinti pagal aktualų valiutos kursą.Turint valiutinius straipsnius šią funkciją būtina paleisti, nes kitu atveju, valiutinės sąskaitos liks įvertintos jų sukūrimo dieną galiojusiu valiutos kursu, o tai nėra teisinga.

Apibendrinimas

Valiutos kursų pasikeitimo įtaka yra registruojama automatiškai "uždarant" (įvedant sąskaitų apmokėjimą) valiutines pozicijas.

Jei norite sudaryti balansą, kurio atviri valiutiniai straipsniai įvertinti balanso sudarymo dienos kursu, reikia paleisti funkciją Užregistruoti valiutos kurso pokyčius (DK->Periodinė veikla).