Video pamokos

Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimai

Pradiniai likučiai

Pradinių likučių registravimas

Pardavimai

Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete Kreditinės / debetinės sąskaitos

CRM

CRM (santykių su klientais valdymas)

Pirkimai

Tiekėjai Tiekėjo sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Debetinės sąskaitos

Mokesčiai

PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams) nustatymų sukūrimas Skirtingo PVM kodo taikymas pagal padalinius Sąskaitų faktūrų registras

Prekės

Daugiavariantės prekės Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Prekių (atsargų) savikaina ir jos perskaičiavimas Prekių rezervacija Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalas

Sandėliai

Sandėliai Konsignacinė prekyba

Atsargų žurnalai

Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalas

Pinigai

Mokėjimų įvedimas Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas Avanso apyskaitos

Didžioji knyga

Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymas

Žurnalai

Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalas

Nustatymai

Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos Dviejų žingsnių autentifikacija El. laiškų siuntimo nustatymai Padaliniai, projektai ir papildomos dimensijos Papildomi lentelių laukai

Ataskaitos ir analizė

Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai) Rodiklių ataskaitos

Integracijos su kitomis sistemomis

API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas Integracija su el. parduotuve Woocommerce (Wordpress) Integracija su el. parduotuve Shopify

i.MAS

i.MAS žiniatinklio paslaugų nustatymai i.SAF i.VAZ i.SAF-T

Atsiskaitymas už paslaugas

Komisiniai už rekomendaciją

Periodinės sąskaitos

Jei savo klientams kas mėnesį (pusmetį, savaitę ar pan.) išrašote sąskaitas faktūras už suteiktas paslaugas, šio darbo automatizavimui verta susikurti periodines sąskaitas.

Tokiu atveju sistema pagal nustatytą periodiškumą sukurs pardavimo sąskaitas faktūras nurodytiems klientams. Jums pageidaujant, sąskaitos automatiškai gali būti išsiunčiamos klientams el. paštu.

Periodinės sąskaitos yra generuojamos pagal nustatytą periodiškumą bet kurią mėnesio datą. Vartotojas nurodo sąskaitų generavimo pradžios datą ir periodiškumą.

Pirmoji sąskaitos generavimo data atitinka nustatytą pradžios datą. Kita sąskaita yra generuojama po nustatyto periodo. Jei nėra nurodyta periodinių sąskaitų generavimo pabaigos data, tai sąskaitos generuojamos iki kol jos neištrinamos arba suarchyvuojamos.

Jei nustatoma, kad sąskaitos būtų generuojamos paskutinę mėnesio datą (pvz. balandžio 30 d.), tai kita sąskaita irgi bus generuojama paskutinę mėnesio dieną (gegužės 31 d., o ne gegužės 30 d.)

Numeravimas

Pardavimo sąskaitos, sukurtos iš periodinių sąskaitų bus numeruojamos pagal periodinę sąskaitą sukūrusio vartotojo numeravimo nustatymus.

Iki sąskaitų generavimo datos nespėjau suvesti duomenų. Ar galiu sustabdyti periodinių sąskaitų generavimą?

Periodinės sąskaitos yra generuojamos naktį, pagal numatytą datą. Jeigu iki šios datos nespėjate suvesti reikiamų duomenų, galite sustabdyti periodinių sąskaitų generavimą nustatymuose nuimdami varnelę nuo "Aktyvuoti periodinių sąskaitų generavimą".
Kai tik vėl užsėsite varnelę ant šio nustatymo visos ankstesnės sąskaitos bus sugeneruotos (kitą dieną po varnelės uždėjimo).

Ar galiu pats inicijuoti sąskaitų generavimą?

Taip. 

Kita -> Sistemos užduotys / Generuoti periodines sąskaitas.
Jei pats neinicijuosite sąskaitų generavimo, sistema jas sugeneruos naktį.