Video pamokos

Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimai

Pradiniai likučiai

Pradinių likučių registravimas

Pardavimai

Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete Kreditinės / debetinės sąskaitos

CRM

CRM (santykių su klientais valdymas)

Pirkimai

Tiekėjai Tiekėjo sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Debetinės sąskaitos

Mokesčiai

PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams) nustatymų sukūrimas Skirtingo PVM kodo taikymas pagal padalinius Sąskaitų faktūrų registras

Prekės

Daugiavariantės prekės Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Prekių (atsargų) savikaina ir jos perskaičiavimas Prekių rezervacija Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalas

Sandėliai

Sandėliai Konsignacinė prekyba

Atsargų žurnalai

Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalas

Pinigai

Mokėjimų įvedimas Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas Avanso apyskaitos

Didžioji knyga

Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymas

Žurnalai

Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalas

Nustatymai

Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos Dviejų žingsnių autentifikacija El. laiškų siuntimo nustatymai Padaliniai, projektai ir papildomos dimensijos Papildomi lentelių laukai

Ataskaitos ir analizė

Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai) Rodiklių ataskaitos

Integracijos su kitomis sistemomis

API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas Integracija su el. parduotuve Woocommerce (Wordpress) Integracija su el. parduotuve Shopify

i.MAS

i.MAS žiniatinklio paslaugų nustatymai i.SAF i.VAZ i.SAF-T

Atsiskaitymas už paslaugas

Komisiniai už rekomendaciją

Prekių (atsargų) savikaina ir jos perskaičiavimas

Sistemoje atsargų savikaina skaičiuojama pagal FIFO metodą, t.y. pirmiausia nurašomos anksčiausiai pirktos (ar atsargų žurnale užpajamuotos) prekės. Nesvarbu kokias kainas esate nustatę prekių kortelėse - svarbu tik tai už kiek jas pirkote registruodami Pirkimo sąskaitas ar įvesdami pradinius likučius Atsargų žurnale.

Šis atsargų įvertinimo metodas puikiai veikia iki to momento, kol nepradedate vesti operacijų ne chronologine tvarka (neprisilaikant datų eiliškumo) arba redaguoti / trinti operacijų "vidiniame" laikotarpyje (kai pagal tas operacijas sistema jau buvo priskyrusi savikainą vėlesniems pardavimams ar nurašymams. Atliekant tokias operacijas, FIFO metodas yra iškraipomas, nes sistema negali nuspėti jūsų - ką dar sugalvosite paredaguoti ar ištrinti.

Ką daryti, jei operacijos buvo įvestos ne chronologiškai ar buvo redaguotos / ištrintos?

Šiam atvejui yra sukurta sistemos užduotis, kuri retrospektyviai perskaičiuoja atsargų savikainą FIFO metodu iš naujo pagal tuo metu sistemoje suvestus duomenis.

Sistemos užduotys -> Nauja. Perskaičiuoti prekių savikainą

Data nuo - labai svarbus parametras. Nuo šios datos bus perskaičiuota savikaina ir ji gali būti kitokia (dėl aukščiau minėtų priežasčių), nei esanti likučiuose prieš perskaičiavimą. Todėl labai svarbu nenurodyti šios datos anksčiau nei jūsų uždarytas apskaitinis laikotarpis (sudarytos galutinės apskaitos ataskaitos), pvz. jei uždarėte 2020 metus, tai datą nurodykite nuo 2021-01-01. Sistema ir neleistų to daryti, bet vartotojas turi galimybę pats jį atsidaryti ir apeiti šią apsaugą.


Perskaičiavimas gali užtrukti nuo kelių minučių iki valandos, priklausomai nuo operacijų skaičiaus. Tuo metu neveskite naujų operacijų, kad nereiktų kartoti perskaičiavimo iš naujo.