Video pamokos

Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimai

Pradiniai likučiai

Pradinių likučių registravimas

Pardavimai

Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete Kreditinės / debetinės sąskaitos

CRM

CRM (santykių su klientais valdymas)

Pirkimai

Tiekėjai Tiekėjo sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Debetinės sąskaitos

Mokesčiai

PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams) nustatymų sukūrimas Skirtingo PVM kodo taikymas pagal padalinius Sąskaitų faktūrų registras

Prekės

Daugiavariantės prekės Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Prekių (atsargų) savikaina ir jos perskaičiavimas Prekių rezervacija Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalas

Sandėliai

Sandėliai Konsignacinė prekyba

Atsargų žurnalai

Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalas

Pinigai

Mokėjimų įvedimas Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas Avanso apyskaitos

Didžioji knyga

Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymas

Žurnalai

Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalas

Nustatymai

Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos Dviejų žingsnių autentifikacija El. laiškų siuntimo nustatymai Padaliniai, projektai ir papildomos dimensijos Papildomi lentelių laukai

Ataskaitos ir analizė

Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai) Rodiklių ataskaitos

Integracijos su kitomis sistemomis

API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas Integracija su el. parduotuve Woocommerce (Wordpress) Integracija su el. parduotuve Shopify

i.MAS

i.MAS žiniatinklio paslaugų nustatymai i.SAF i.VAZ i.SAF-T

Atsiskaitymas už paslaugas

Komisiniai už rekomendaciją

Duomenų importas

Duomenų importas suteikia galimybę importuoti naujus duomenis, paruošus importo failą arba redaguoti esamus (išeksportavus iš sistemos ir paskui vėl juos importuojant).

Duomenų importus rasite 

Duomenys -> Duomenų importai

Šiuo metu galima importuoti Pirkėjų, Tiekėjų ir Prekių duomenis XLS formatu. Importuojami duomenys turi būti tokios pačios struktūros (stulpelių eiliškumas), kaip jie yra eksportuojami iš itax.lt T.y. eksportuotus duomenis galite paredaguoti, papildyti ir importuoti atgal į sistemą.

Veiksmų eiliškumas

Eksportuojamas xls failas -> Redaguojami ir/ar papildomi duomenys -> xls failas importuojamas į sistemą.

Eksportuojamas duomenų failas

Duomenų failas eksportuojamas iš duomenų sąrašo lango.


Failas redaguojamas arba papildomas

Eksportuotas failas gali būti redaguojamas arba papildomas naujais duomenimis.


Sistema, importuodama duomenis, juos tikrins pagal ID stulpelį, t.y. jei ID yra užpildytas bus ieškomas atitinkamas Pirkėjas (ar kitas duomo) su tokiu ID sistemoje ir pagal jį bus atnaujinami duomenys. Jei ID importo faile nėra užpildytas, vadinasi bus kuriamas naujas Pirkėjas su eilutėje nurodytais duomenimis.

Dėmesio! Niekada nekaitaliokite ir neredaguokite ID stulpelio, nes tokiu atveju gali būti perrašyti kito jūsų pirkėjo duomenys. Yra visiškai saugu ištrinti visus (ar dalį) duomenis iš xls failo ir įvesti tik naujus. Arba palikti tik keičiamus duomenis, o nekeičiamas eilutes pašalinti. Tokiu atveju sistema tik sukurs duomenis pagal naujas eilutes ar atnaujins faile paliktus. Iš xls failo ištrintas eilutes sistema paliks nepakeistas.

Failo įkėlimas į sistemą

Failo įkėlimo formoj nurodoma kokio tipo duomenys bus importuojami ir prisegamas pats failas.


Įkėlus failą, sistema gali užtrukti nuo kelių iki keliolikos minučių duomenų korektiškumo patikrinimui. Atnaujinkite puslapį norėdami pamatyti aktualią importo būklę.

Patikrinimus duomenis, sistema pateikia ataskaitą apie importuojamus duomenis arba pateikia klaidų pranešimus, kodėl duomenys nepraėjo validacijos.

Kiekvieno pranešimo pradžioje yra nurodyta xls failo eilutė apie kurios duomenis yra pateikiama informacija.


Jei duomenys nepraėjo patikrinimo ir jame buvo rasta klaidų, sistema neleis tokių duomenų importuoti į sistemą. Jūs turite ištaisyti nurodytas klaidas (dažniausiai tai būna neužpildyti privalomi duomenys) ir iš naujo pateikti failą importui. Įkeltą importo failą su klaidomis iš sistemos galite ištrinti.

Duomenų importo patvirtinimas

Jei duomenys sėkmingai praėjo patikrinimą, vartotojas turi patvirtinti importo užbaigimą, kad pakeitimai atsirastų sistemoje. Visi pakeitimai yra surašyti importo ataskaitoje. Joje matysite kokie laukai bus pakeisti bei naujas jų reikšmes.

Jei faile nurodysite susijusio duomens pavadinimą (pvz. pirkėjo grupės), tai importo metu sistema priskirs tą grupę arba sukurs naują, jei tokia dar neegzistuoja.


Po sėkmingo importo, sistema pateikia atitinkamą pranešimą.