Video pamokos

Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimai

Pradiniai likučiai

Pradinių likučių registravimas

Pardavimai

Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete Kreditinės / debetinės sąskaitos

CRM

CRM (santykių su klientais valdymas)

Pirkimai

Tiekėjai Tiekėjo sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Debetinės sąskaitos

Mokesčiai

PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams) nustatymų sukūrimas Skirtingo PVM kodo taikymas pagal padalinius Sąskaitų faktūrų registras

Prekės

Daugiavariantės prekės Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Prekių (atsargų) savikaina ir jos perskaičiavimas Prekių rezervacija Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalas

Sandėliai

Sandėliai Konsignacinė prekyba

Atsargų žurnalai

Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalas

Pinigai

Mokėjimų įvedimas Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas Avanso apyskaitos

Didžioji knyga

Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymas

Žurnalai

Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalas

Nustatymai

Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos Dviejų žingsnių autentifikacija El. laiškų siuntimo nustatymai Padaliniai, projektai ir papildomos dimensijos Papildomi lentelių laukai

Ataskaitos ir analizė

Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai) Rodiklių ataskaitos

Integracijos su kitomis sistemomis

API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas Integracija su el. parduotuve Woocommerce (Wordpress) Integracija su el. parduotuve Shopify

i.MAS

i.MAS žiniatinklio paslaugų nustatymai i.SAF i.VAZ i.SAF-T

Atsiskaitymas už paslaugas

Komisiniai už rekomendaciją

Pradinių likučių registravimas

Prielaidos teisingam likučių registravimui

1. Įmonės balansas sudarytas teisingai, analitinių sąskaitų sumos atitinka sintetinėms. Valiutiniai straipsniai įvertinti balanso sudarymo dienos valiutos kursu.

2. Sistemoje sukurtos visos reikalingos DK sąskaitos ir padaryti teisingi registravimo nustatymai (jei keičiamas sistemos pasiūlytas DK sąskaitų planas)

Dėmesio. Kai kurios DK sąskaitos yra netiesioginio registravimo (sistema neleidžia į tokias sąskaitas tiesiogiai registruoti operacijų, o tik per susijusias korteles, pvz. Pirkėjus, Banko sąskaitas ir t.t.) 

Jei prireikė į jas užregistruoti operacijas, tai galite nuimti šį draudimą Didžioji knyga -> Didžiosios knygos sąskaitos -> Leisti tiesiogiai registruoti į netiesioginio registravimo DK sąskaitas.

DK likučių registravimo pavyzdys

Sakykime turime tokį įmonės balansą ir analitinius (pirkėjų, tiekėjų, atsargų ir pan.) duomenis sausio 1 dienai.

DK sąskaitos pažymėtos mėlynai yra netiesioginio registravimo, t.y. į jas duomenys patenka ne tiesiogiai registruojant operacijas, o per analitines sąskaitas (pvz. žurnale registruojant pirkėjo skolą, ta pati suma bus užregistruota Pirkėjo knygoje ir DK sąskaitoje 241).

Žaliai pažymėtos DK sąskaitos yra tiesioginio registravimo. Nuo to ar sąskaita yra tiesioginio ar  netiesioginio registravimo priklausys kaip registruosime jos likučius.


Balansuojančios likučių registravimo sąskaitos sukūrimas

Nors likučius galima būtų užregistruoti ir be tokios sąskaitos, tačiau ši sąskaita padės išvengti klaidų ir bus indikatorius ar viską atlikome teisingai.

Tokia DK sąskaita reikalinga, nes skirtingi likučiai yra vedami skirtinguose žurnaluose, o sistema reikalauja, kad visos operacijos būtų subalansuotos (Debetas = Kreditas).

Sukuriame naują DK sąskaitą


Nei sąskaitos numeris, nei pavadinimas neturi ypatingos reikšmės. Tai laikina sąskaita, kuri po likučių registravimo bus uždaryta ir nebenaudojama.

Užbaigus pradinių likučių registravimo darbus, balansuojanti likučių įvedimo sąskaita turi būti lygi 0. Jei jos likutis nėra 0, tai arba užregistravote ne visus duomenis, arba padarėte duomenų įvedimo klaidų, arba pradiniai duomenys buvo klaidingi.

Po likučių užregistravimo ir patikrinimo, šią sąskaitą galima padaryti neaktyvią.

Taip atrodo sukurta nauja DK sąskaita Tiesioginio registravimo DK sąskaitų likučių registravimas

Tiesioginio registravimo DK sąskaitų (pavyzdyje pažymėtos žaliai) likučiai registruojami Bendrajame žurnale.


1. Nurodoma likučių registravimo data, pasirenkama DK sąskaita ir įvedamas likutis.

2. Suvedus visus tiesioginio registravimo sąskaitų likučius, pasirenkama Likučių įvedimo balansavimo sąskaita ir joje įvedama atitinkama suma, kad žurnalo bendra suma būtų lygi 0.

Ilgalaikio turto likučio įvedimas

Likutis įvedamas per Ilgalaikio turto žurnalą.Įvedama likutinė nenudėvėta turto vertė. 

Atsargų likučio įvedimas

Atsargų likučiai įvedami per Atsargų žurnalą.


Pirkėjų, tiekėjų, banko sąskaitų likučių įvedimas

Šie likučiai įvedami per Bendrąjį žurnalą. Galima visus likučius registruoti viename žurnale, galima išskaidyti į kelis. Viskas priklauso nuo duomenų kiekio.


Svarbu žurnale nurodyti ne DK sąskaitas, o konkrečius pirkėjus, tiekėjus ar banko sąskaitas.

Jei likutis yra užsienio valiuta, tai šia valiuta ir turi būti įvedamos sumos kaip parodyta pavyzdyje.

Užregistruotų likučių teisingumo patikrinimas

Užregistravus visus likučius, Likučių įvedimo balansuojančios DK sąskaitos likutis turi būti lygus 0.


Jei šios sąskaitos likutis nėra 0, tai gali būti dėl kelių priežasčių:

1. Klaidos įvedant duomenis

2. Užregistruoti ne visi duomenys

3. Pradiniai duomenys buvo klaidingi

Jei balansuojanti sąskaita lygi 0, tai belieka patikrinti įmonės balansą ir pirkėjų, tiekėjų, banko sąskaitų likučių atitikimą pradiniams duomenims.