Video pamokos

Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimai

Pradiniai likučiai

Pradinių likučių registravimas

Pardavimai

Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete Kreditinės / debetinės sąskaitos

CRM

CRM (santykių su klientais valdymas)

Pirkimai

Tiekėjai Tiekėjo sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Debetinės sąskaitos

Mokesčiai

PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams) nustatymų sukūrimas Skirtingo PVM kodo taikymas pagal padalinius Sąskaitų faktūrų registras

Prekės

Daugiavariantės prekės Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Prekių (atsargų) savikaina ir jos perskaičiavimas Prekių rezervacija Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalas

Sandėliai

Sandėliai Konsignacinė prekyba

Atsargų žurnalai

Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalas

Pinigai

Mokėjimų įvedimas Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas Avanso apyskaitos

Didžioji knyga

Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymas

Žurnalai

Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalas

Nustatymai

Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos Dviejų žingsnių autentifikacija El. laiškų siuntimo nustatymai Padaliniai, projektai ir papildomos dimensijos Papildomi lentelių laukai

Ataskaitos ir analizė

Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai) Rodiklių ataskaitos

Integracijos su kitomis sistemomis

API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas Integracija su el. parduotuve Woocommerce (Wordpress) Integracija su el. parduotuve Shopify

i.MAS

i.MAS žiniatinklio paslaugų nustatymai i.SAF i.VAZ i.SAF-T

Atsiskaitymas už paslaugas

Komisiniai už rekomendaciją

Bendrasis žurnalas

Bendrasis žurnalas (toliau BŽ) skirtas registruoti neįprastines apskaitos operacijas, kurios negali būti įvedamos kituose sistemos moduliuose. BŽ naudojimas reikalauja bent pagrindinių apskaitos žinių (žinoti kuo skiriasi debetas nuo kredito).

BŽ susideda iš antraštės ir eilučių. Antraštėje nurodome žurnalo numerį (sistema pasiūlo sekantį) ir pavadinimą. Eilutėse įvedame registruojamas operacijas.

Pagrindiniai principai

Žurnale vieną operaciją galima įvesti vienoje eilutėje arba per kelias eilutes, priklausomai nuo poreikio.

Žurnalo eilutėse privaloma nurodyti Sąskaitą ir galima nurodyti Balansuojančią sąskaitą. Balansuojanti sąskaita nėra privaloma (jos apskritai galima nenaudoti, jei sunku susigaudyti kaip ji veikia).

Jei eilutės sumos laukelyje yra įvedama teigiama suma , tai toje eilutėje nurodyta Sąskaita bus debetuojama, o Balansuojanti sąskaita (jei ji įvesta) - kredituojama.

Jei eilutės sumos laukelyje įvedama neigiama suma, viskas apsiverčia aukštyn kojomis - Sąskaita kredituojama, o Balansuojanti sąskaita - debetuojama.

Tai reiškia, kad visai nesvarbu kurioje vietoje (sąskaitoje ar balansuojančioje sąskaitoje) nurodote norimus objektus, viską nulems kokią sumą įvesite - teigiamą ar neigiamą.

Šiame pavyzdyje pateiktos operacijos yra analogiškos, nors ir skirtingai įvestos:Aukščiau parodyta viena eilutė yra analogiška šioms dviems eilutėms:Operacijų išskaidymas

BŽ operacijos yra išskaidomos (sugrupuojamos) pagal datą ir dokumento numerį. T.y. skirtingų datų ar dokumento numerių eilutės bus užregistruotos kaip atskiros operacijos ir jų visų atskirai paėmus buhalterinis balansas turi būti 0.

Jei registruojate daug BŽ eilučių ta pačia data, tačiau norite, kad jos būtų išskaidytos į kelias operacijas, priskirkite joms skirtingus Dokumento numerius. Kitais atvejais Dokumento numerį palikite tuščią.

Pvz. šios operacijos bus traktuojamos kaip atskiros, nes turi skirtingus dokumento numerius:Valiutinės operacijos (valiutos keitimo registravimas)

Įvedant banko valiutines operacijas (pvz. valiutos konvertavimą) geriausia viską įvesti atskiromis eilutėmis be balansavimo sąskaitos.

Pvz. banke pardavėme 100 EUR ir gavome 345 LTL. Apskaitoje operacijas turime užregistruoti pagal oficialų lito ir užsienio valiutos kursą, tačiau bankas pritaiko savo nustatytą kursą ir jame įskaičiuoja savo komisinius. Šie komisiniai nėra aiškiai matomi, o mums juos reikia išskaičiuoti ir užregistruoti kaip finansinės veiklos sąnaudas.

Operaciją registruojame taip:

  1. Pasirenkame EUR banko kortelę ir Įvedame valiutos sumą (neigiamą),kurią pardavėme bankui (100 EUR);
  2. Kitoje eilutėje pasirenkame LTL banko kortelę ir įvedame sumą litais, kurią gavome už parduotus eurus (345 LTL)
  3. Sistema parodo (BŽ antraštėje Balansas) kokie iš tikrųjų buvo banko komisiniai už keitimo operaciją (skirtumą tarp oficialaus ir banko pritaikyto kurso).
    Trečioje eilutėje pasirenkame DK finansinių sąnaudų sąskaitą ir Įvedame nurodytą sumą (priešingu ženklu), kad operacija susibalansuotų.
Pvz. pirmi du žingsniai:


Pilnai įvesta operacija: