Video pamokos

Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimai

Pradiniai likučiai

Pradinių likučių registravimas

Pardavimai

Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete Kreditinės / debetinės sąskaitos

CRM

CRM (santykių su klientais valdymas)

Pirkimai

Tiekėjai Tiekėjo sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Debetinės sąskaitos

Mokesčiai

PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams) nustatymų sukūrimas Skirtingo PVM kodo taikymas pagal padalinius Sąskaitų faktūrų registras

Prekės

Daugiavariantės prekės Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Prekių (atsargų) savikaina ir jos perskaičiavimas Prekių rezervacija Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalas

Sandėliai

Sandėliai Konsignacinė prekyba

Atsargų žurnalai

Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalas

Pinigai

Mokėjimų įvedimas Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas Avanso apyskaitos

Didžioji knyga

Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymas

Žurnalai

Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalas

Nustatymai

Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos Dviejų žingsnių autentifikacija El. laiškų siuntimo nustatymai Padaliniai, projektai ir papildomos dimensijos Papildomi lentelių laukai

Ataskaitos ir analizė

Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai) Rodiklių ataskaitos

Integracijos su kitomis sistemomis

API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas Integracija su el. parduotuve Woocommerce (Wordpress) Integracija su el. parduotuve Shopify

i.MAS

i.MAS žiniatinklio paslaugų nustatymai i.SAF i.VAZ i.SAF-T

Atsiskaitymas už paslaugas

Komisiniai už rekomendaciją

Finansinių metų uždarymas

Prieš uždarant finansinius metus, turi būti užregistruotos visos tų metų buhalterinės operacijos ir vėliau nustatytų klaidų taisymai turės būti registruojami kituose finansiniuose metuose (arba turės būti ištrintas finansinių metų uždarymo žurnalas ir ištaisius klaidas, užregistruotas iš naujo).

Taip pat, prieš uždarant finansinius metus, reikia užregistruoti (paleisti atitinkamą funkciją) valiutų kursų pokyčių įtaką į Didžiąją knygą. Ši funkcija aprašyta čia Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas

Finansinių metų uždarymo operacijų registravimas

Norint sukurti finansinių metų uždarymo operacijas, reikia paleisti sistemos užduotį  Didžioji knyga -> Periodinė veikla -> Uždaryti finansinius metus.

Nurodome kokius metus uždarome ir paleidžiame užduotį.


Ši funkcija surinks visus sąnaudų (įprastai 6 klasės) ir pajamų (5 klasės) sąskaitų likučius ir juos uždarys per Suvestinę DK sąskaitą. Ši suvestinė sąskaita nurodoma nustatymuose (pagal nutylėjimą 390)

Finansinių metų uždarymo sąskaitų korespondencijos

Sistemoje nustatyta, kad finansiniai metai uždaromi paskutinę finansinių metų dieną per suvestinę pajamų sąnaudų sąskaitą ir vėliau iš jos iškeliamas pelno mokestis bei paskirstomas pelnas (nuostolis)

Pavyzdys:

Sakykime 2013 metų pabaigoje pajamų sąskaitoje (įpratai būna 5 klasės sąskaitos) turime sukauptą kreditinį likutį 500 Lt, o sąnaudų sąskaitose (6 klasė) 200 Lt

Paleidžiame sistemos funkciją Uždaryti finansinius metus, kuri paskutinę finansinių metų dieną 2013-12-31 užregistruoja žurnalą uždarydama pajamų ir sąnaudų sąskaitas per suvestinę 390 sąskaitą (jei pageidaujate, sąskaitą galima pakeisti nustatymuose).

Data: 2013-12-31

D 500 500 Lt
K 390 500 Lt
D 390 200 Lt
K 600 200 Lt

Užregistravus tokią sąskaitų korespondenciją, 390 sąskaitos kreditinis likutis lygus 300 Lt. Tai yra einamųjų metų rezultatas prieš apmokestinimą.

Toliau per Bendrąjį žurnalą turime iškelti paskaičiuotą pelno mokestį ir likusį einamųjų metų nepaskirstytą pelną (nuostolį).

Data: 2013-12-31

D 390 300 Lt
K 341 255 Lt (einamųjų metų pelnas ar nuostolis)
K 4486 45 Lt (pelno mokestis. Žurnale rekomenduojama įvesti ne DK sąskaitą, o Tiekėjo (VMI) kortelę, kuri DK registravimo nustatymuose surišta su šia DK sąskaita. Tokiu atveju iš karto bus užregistruota skola VMI)

Kitų finansinių metų pradžioje iškeliame einamųjų metų nepaskirstytą pelną (nuostolį) į ankstesnių metų nepaskirstytą pelną (nuostolį)

Data: 2014-01-02

D 341 255 Lt
K 342 255 Lt
Toliau jau skirstote pelną pagal akcininkų sprendimą - dividendams, paliekat nepaskirstytą  ar pan.
Tai tik pavyzdinės sąskaitų korespondencijos. Jos gali būti keičiamos pagal Jūsų apskaitos politiką. Esminis dalykas tik vienas - sistema surenka ir suskaičiuoja Jūsų gautas pajamas, bei patirtas sąnaudas ir užregistruoja nustatymuose nurodytoje suvestinėje sąskaitoje. Visos kitos operacijos registruojamos vartotojo per Bendrąjį žurnalą.