Video pamokos

Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimai

Pradiniai likučiai

Pradinių likučių registravimas

Pardavimai

Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete

CRM

CRM (santykių su klientais valdymas)

Pirkimai

Tiekėjai Tiekėjo sąskaitų ir mokėjimų sudengimas

Mokesčiai

PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams, elektronikos prekėms) nustatymų sukūrimas Sąskaitų faktūrų registras

Prekės

Daugiavariantės prekės Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Atsargos Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalas

Sandėliai

Sandėliai Konsignacinė prekyba

Atsargų žurnalai

Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalas

Pinigai

Mokėjimų įvedimas Avanso apyskaitos Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas

Didžioji knyga

Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymas

Žurnalai

Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalas

Nustatymai

Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos Dviejų žingsnių autentifikacija El. laiškų siuntimo nustatymai Padaliniai, projektai ir papildomos dimensijos

Ataskaitos ir analizė

Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai) Rodiklių ataskaitos

Integracijos su kitomis sistemomis

API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas Integracija su El. parduotuve (Woocommerce)

i.MAS

i.MAS žiniatinklio paslaugų nustatymai i.SAF i.VAZ i.SAF-T

Atsiskaitymas už paslaugas

Komisiniai už rekomendaciją

Integracija su El. parduotuve (Woocommerce)

Šiuo metu integracija su Woocommerce gali automatizuoti šias užduotis:

1. Iš el. parduotuvės įvykdytų užsakymų sukurti pardavimo sąskaitas itax.lt sistemoje
2. Periodiškai atnaujinti prekių likučius el. paruodtuvėje pagal itax.lt sistemoje esantį prekių likutį

Integracijos nustatymo sukūrimas

Integracijai visų pirma reikia sukurti Integracijos nustatymus, kuriuose įvedami prisijungimo duomenys prie el. parduotuvės API. Šie nustatymai vėliau galės būti panaudoti vienoje ar keliose integracijų užduotyse.

Duomenys -> Integracijos -> Integracijų nustatymai


Pavadinimas - jūsų suteiktas pavadinimas integracijai
Integracijos tipas - Woocommerce
Integracijos adresas - El. parduotuvės URL (Dėmėsio! Jis būtinai turi naudoti šifruotą, kanalą, t.y. https://....)
API vartotojo raktas, API vartotojo slaptažodis - Woocommerce sugeneruoti API prisijungimo duomenys

API raktas ir slaptažodis sugeneruojamas Woocommerce -> Papildoma -> REST API


Dėmesio! Tam, kad veiktų Woocommerce API, nuorodų struktūros nuostatos turi būti nustatytos "Įrašo pavadinimas". Jei jūsų nuorodų struktūra veikiančioje el. parduotuvėje yra kitokia, tai pagalvokit prieš keisdami šį nustatymą. Google'ui tai gali nepatikti. Tačiau ilgalaikėje perspektyvoje toks nuorodų tipas yra daug geresnis (paieškos sistemų draugiškumo atžvilgiu) nei "paprastas".


Sukūrus Integracijos nustatymą, galima sukurti Integracijos užtuotį, kuri atliks nurodytus veiksmus naudodama Integracijos nustatyme nurodytais prisijungimo duomenimis.


Integracijos užduoties sukūrimas

Sukūrus Integracijos nustatymą, atsidarykite skirtuką "Integracijos užduotys" ir pridėkite Integracijos užduotį.

Woocommerce Integracijos užduoties veikmai šiuo metu gali būti šie:

1. Sukurti pardavimo sąskaitas itax.lt sistemoje iš užbaigtų Woocommerce užsakymų;
2. Atnaujinti prekių likučius Woocommerce pagal itax.lt užfiksuotus likučius.


Integracijos užduoties sukūrimo formoj užpildomi užduoties parametrai


Užduoties veiksmas - ką užduotis turi atlikti. Pvz. sukurti pardavimo sąskaitas iš el. parudotuvės užbaigtų užsakymų
Data nuo - nuo kurios datos bus importuojami užsakymai (senesni užsakymai nei ši data nebus importuojami)
Pardavimo sąskaitos sandėlis - registruojant pardavimo sąskaitą, būtina nurodyti sandėlį, iš kurio yra parduodamos prekės
Pardavimo sąskaitos data - sąskaitos data gali būti užsakymo importo data arba užsakymo el. parduotuvėje data
Vykdymo perodiškumas - kokiu periodiškumu bus atliekama užduotis, pvz, kas dieną, kas valandą ar pan.

Integracijos užduotis sukurdama pardavimo sąskaitas sistemoje jų neužregistruoja. Prieš registruodami patikrinkite ar visi duomenys buvo teisingai importuoti.


Integracijos užduočių vykdymo istorija

Ar sėkmingai vykdomos integracijos užduotys galima pamatyti skirtuke "Integracijos užduočių vykdymo istorija". Jei užduotis kuria sistemoje naujus dokumentus, kiekvieną dokumentą peržiūrėti galite vykdomo istorijos eilutėse.